Yasmina Benali

Yasmina Benali

Yasmina Benali (°1989, VUB) is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 2015. Ze behaalde haar Master in de Rechten in 2013, waarna ze als Employment Law Adviser aan de slag ging bij KPMG. In 2015 behaalde ze tevens een Master na Master in het sociaal recht (VUB).

Als tweetalig medewerkster (Frans – Nederlands), actief bij Orbius, beheerst zij tevens vlot het Engels. Zij legt zich toe in het bijzonder op het arbeids- en socialezekerheidsrecht en in het algemeen op het algemeen burgerlijk-, straf- en handelsrecht.